Halfje-Bruin

Halfje-Bruin

Een collectie interessante ditjes en datjes.

Kees de Bruin

4 minuten leestijd

Diverse processen die draaien op de server kunnen via e-mail status berichten en logs versturen. Deze blijven echter op het systeem staan zodat het lastig is om deze berichten te lezen. Door gebruik te maken van mail/postfix wordt het mogelijk om deze e-mails via Gmail door te sturen.

Installatie

We starten met het bouwen van het installatie package via poudriere door dit aan de lijst van packages toe te voegen, de instellingen aan te passen en dan alles te bouwen. Bij de opties moet SASL aangezet zijn, voor de andere opties kunnen de defaults gebruikt worden.

# echo mail/postfix >> /usr/local/etc/poudriere.d/12amd64.pkglist 
# poudriere ports -u 
# poudriere options -j 12amd64 -c mail/postfix 
# poudriere bulk -j 12amd64 -f /usr/local/etc/poudriere.d/12amd64.pkglist

Als het installatie package gebouwd is kan het geïnstalleerd worden.

# pkg install mail/postfix

Bevestig de vraag of postfix geactiveerd moet worden met een y. Dit zorgt ervoor dat we in plaats van sendmail nu postfix gaan gebruiken. Om sendmail helemaal uit te schakelen zijn nog een aantal acties nodig. Deze acties worden beschreven bij de installatie van het postfix package.

In het bestand /etc/rc.conf zorgen we ervoor dat sendmail niet meer wordt opgestart en dat we in plaats hiervan postfix opstarten.

# - disable sendmail 
sendmail_enable="NONE" 
# - enable postfix 
postfix_enable="YES" 

Voeg onderstaande regels toe aan het bestand /etc/periodic.conf om deze sendmail specifieke zaken uit te zetten.

# disable sendmail tasks 
daily_clean_hoststat_enable="NO" 
daily_status_mail_rejects_enable="NO" 
daily_status_include_submit_mailq="NO" 
daily_submit_queuerun="NO" 

Gmail authenticatie

Om mail door te kunnen sturen naar Gmail is het nodig om de juiste account gegevens vast te leggen. Dit doen we in het bestand /usr/local/etc/postfix/sasl_passwd.

[smtp.gmail.com]:587  username@gmail.com:password

Vul hierbij het juiste e-mail adres en Gmail wachtwoord in. Verder moeten we ervoor zorgen dat alleen root het bestand kan lezen.

chmod 600 /usr/local/etc/postfix/sasl_passwd 

Postfix configuratie

De configuratie van postfix is redelijk simpel. Vervang de inhoud van /usr/local/etc/postfix/main.cf met de volgende regels.

# General options 
queue_directory = /var/spool/postfix 
command_directory = /usr/local/sbin 
daemon_directory = /usr/local/libexec/postfix 
data_directory = /var/db/postfix 
mail_owner = postfix 
unknown_local_recipient_reject_code = 550 
debug_peer_level = 2 
 
# Alias maps 
alias_maps = hash:/etc/aliases 
virtual_alias_maps = hash:/usr/local/etc/postfix/virtual 
 
# Address rewriting 
recipient_canonical_maps = hash:/usr/local/etc/postfix/canonical 
 
# My hostname, domain, origin, networks 
myhostname = filevault.home.lan 
mydomain = home.lan 
myorigin = home.lan 
inet_interfaces = 172.16.123.11 
inet_protocols = ipv4 
mynetworks = 127.0.0.0/8, 172.16.123.0/24 
 
# SASL options 
smtp_sasl_auth_enable = yes 
smtp_sasl_password_maps = hash:/usr/local/etc/postfix/sasl_passwd 
smtp_sasl_security_options = noanonymous 
 
# TLS options 
smtp_use_tls = yes 
smtp_tls_security_level = encrypt 
tls_random_source = dev:/dev/urandom 
 
# Relay host 
relayhost = [smtp.gmail.com]:587 
 
# Disable compatibility mode 
compatibility_level = 2 

Belangrijk hierbij is dat de gegevens van het lokale netwerk correct zijn zoals host naam en IP adres van de server, lokale domein naam en op welk IP netwerk de server zit. De SASL, TLS en relayhost configuratie zijn nodig voor het doorsturen van mail naar Gmail.

De virtual_alias_maps zorgt ervoor dat alle gebruikers herschreven worden naar mijn Gmail e-mail adres. Zet hiervoor de volgende regel in het /usr/local/etc/postfix/virtual bestand.

.*  username@gmail.com

In het bestand /etc/aliases moet alleen de alias voor root aangepast worden.

root: username@gmail.com

Run nu het commando newaliases om de alias database aan te maken.

# newaliases

Het bestand /usr/local/etc/postfix/canonical wordt gebruikt om de lokaal gebruikte domein namen om te zetten.

@poudriere.home.lan  username@gmail.com 
@git.home.lan     username@gmail.com 
@home.lan       username@gmail.com

De databases voor de verschillende configuratie bestanden moeten nu nog aangemaakt worden. Voor de aliases is dit al gedaan via newaliases, de overige moeten gemaakt worden met behulp van postmap.

# postmap /usr/local/etc/postfix/sasl_passwd 
# postmap /usr/local/etc/postfix/canonical 
# postmap /usr/local/etc/postfix/virtual

We kunnen nu postfix opstarten.

# service postfix start

Veiligheidniveau bij Gmail aanpassen

Normaal gesproken kunnen we geen mail via Gmail doorsturen. Hiervoor moet de instelling Allow less secure apps aangezet worden. Meer hierover kun je lezen op de support pagina Allowing less secure apps to access your account van Google.

Test e-mail versturen

Het versturen van een test e-mail is erg eenvoudig.

# echo "Test" | mail -s "Test" test@domain.com

In de verzonden items bij Gmail moet je nu dit bericht zien. Onafhankelijk vanaf welk gebruikersaccount dit is verstuurd, de afzender moet gelijk zijn aan het e-mail adres zoals ingevuld in /usr/local/etc/postfix/virtual.

Referenties

Recente berichten

Blog Series

Categorieën

Over Mij

Amateur fotograaf, korfballer en een liefhebber van lekker eten.